Aardrijkskunde vwo - Eindexamenuitleg.nl

Probeer gratis
online examentraining
Aardrijkskunde vwo


Alle examenstof - samengevat voor jou:

1 Wereld
Les 1: Landen vergelijken – economische indicatoren 00:00:00
Je leert hoe je landen in economisch opzicht met elkaar kunt vergelijken maar dat deze economische indicatoren ook hun tekortkomingen hebben. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 2: Landen vergelijken – demografische indicatoren 00:00:00
Je leert enkele demografische indicatoren om landen met elkaar te vergelijken en kunt op basis van deze indicatoren iets zeggen over het ontwikkelingsniveau van een land. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 3: Landen vergelijken – sociaal-culturele indicatoren 00:00:00
Je leert welke sociaal-indicatoren je kunt gebruiken om landen met elkaar te vergelijken en welke van deze factoren wel en welke niet echt bruikbare informatie geven over het ontwikkelingsniveau van een land. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 4: Landen vergelijken – politieke indicatoren 00:00:00
In deze les leer je enkele politieke indicatoren die je kunt gebruiken om landen met elkaar te vergelijken. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 5: Economisch wereldsysteem 00:00:00
Je leert over het centrum-periferie model, hoe dit wereldsysteem tot stand is gekomen en welke landen of gebieden er deel van uitmaken. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 6: Veranderingen in het wereldsysteem 00:00:00
In deze les leer je hoe het wereldsysteem in grote lijnen is veranderd sinds 1970 en welke rol de handelsstromen hierin spelen. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 7: Economische globalisering 00:00:00
Je leert het proces van globalisering beschrijven en verklaren met behulp van economische factoren. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 8: Culturele globalisering 00:00:00
Je leert dat er ook een culturele kant zit aan het globaliseringsproces en welke gevolgen globalisering heeft voor de regionale identiteit. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 9: Politieke globalisering 00:00:00
Je leert hoe globalisering enerzijds kan zorgen voor politieke samenwerking maar anderzijds ook kan leiden tot regionalisme en anders-globalisme. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 10: Oorzaken globalisering 00:00:00
Je leert wat de oorzaken zijn van het proces van globalisering en hoe deze oorzaken hebben gezorgd voor het principe van tijd-ruimtecompressie. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 11: Stedelijke knooppunten 00:00:00
Je leert van 3 Amerikaanse steden aangeven welke verschillende functies ze vervullen op het wereldtoneel en hoe hun positie als knooppunt tot stand is gekomen. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Les 12: Stedelijke gebieden en migratie 00:00:00
Je leert de stadsopbouw van Amerikaanse steden beschrijven en aangeven hoe dit beïnvloed waar bepaalde bevolkingsgroepen wonen. Ook leer je welke migrantengroepen in de steden domineren en waarom. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Begrippenlijst: Wereld 00:00:00
2 Systeem Aarde
Les 1: Opbouw en ouderdom van de aarde 00:00:00
Je leert uit welke delen de aarde is opgebouwd en hoe je de ouderdom van de aarde op verschillende manieren kan uitdrukken. Moeilijkheidsgraad:★☆☆☆☆
Les 2: Platentektoniek 00:00:00
Je leert welke verschillende plaatbewegingen er zijn en hoe de plaatbewegingen worden veroorzaakt. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 3: Platentektoniek – vervolg 00:00:00
Je leert hoe de verschillende plaatbewegingen en plaatgrenzen verschillende landschapsvormen veroorzaken. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 4: Vulkanisme 00:00:00
Je leert bij welk type plaatgrenzen vulkanen voorkomen en hoe het kan dat er toch soms midden op een plaat vulkanisme voorkomt. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 5: Soorten vulkanen 00:00:00
Je leert welk type vulkaan bij welk type plaatgrens voorkomt en hoe je kunt zien aan de vorm van de vulkaan of het type uitbarsting heel erg explosief is of niet. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 6: Aardbevingen en tsunami’s 00:00:00
Je leert hoe aardbevingen ontstaan, hoe je de kracht van een aardbeving kunt meten en hoe aardbevingen een tsunami kunnen veroorzaken. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 7: Verwering, erosie en sedimentatie 00:00:00
Je leert onder welke omstandigheden verschillende soorten verwering plaatsvinden en wat het verschil is tussen de begrippen verwering, erosie en sedimentatie. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 8: Transportkrachten 00:00:00
Je leert hoe de vervoerders het landschap kunnen afbreken maar ook opbouwen. Daarnaast leer je hoe de kenmerken van deze vervoerders bepalen wat voor verweringsmateriaal er wordt vervoerd. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 9: Hydrologische kringloop 00:00:00
Je leert de hydrologische kringloop beschrijven en verklaren hoe de hydrologische kringloop bijdraagt aan de opbouw en afbraak van het landschap. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 10: Gesteentekringloop 00:00:00
Je leert de namen van verschillende soorten gesteenten, hoe ze zijn ontstaan en hoe je ze kunt herkennen op een plaatje. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 11: Windsystemen 00:00:00
Je leert het verschil tussen hoge- en lagedrukgebieden, waar de hoge- en lagedrukgebieden op aarde liggen en aan de hand daarvan de windsystemen in te tekenen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 12: Moessons 00:00:00
Je leert dat het lagedrukgebied bij de evenaar gedurende het jaar verschuift en waardoor dit wordt veroorzaakt. Ook leer je welke gevolgen dit heeft voor de neerslag in bepaalde gebieden, specifiek in India. Je leert dominante strategieën herkennen en onderscheiden van niet-dominante strategiën. Daarnaast leer je 3x3 matrixen lezen en oplossen. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Les 13: Zeesystemen 00:00:00
Je leert welke zeestromen op aarde voorkomen en hoe ze ontstaan. Ook leer je specifiek over de Warme Golfstroom en hoe deze het klimaat in Europa beïnvloedt. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Les 14: Klimaatgebieden 00:00:00
Je leert de verschillende klimaten die we op aarde onderscheiden volgens het Köppen klimaatsysteem en hoe we deze klimaten kunnen begrenzen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 15: Landschapszones 00:00:00
Je leert welke factoren bepalend zijn voor de vorming van landschapszones, welke landschapszones op aarde voorkomen en wat hun kenmerken zijn. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 16: Landdegradatie 00:00:00
Je leert welke 3 verschillende soorten landdegradatie we kunnen onderscheiden, hoe ze worden veroorzaakt en hoe je landdegradatie kunt stoppen of voorkomen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 17: Middellandse zeegebied 00:00:00
Je leert alles wat je in Systeem Aarde hebt geleerd toe te passen op het Middellandse zeegebied zijn: wat de natuurlijke kenmerken zijn van het gebied en hoe de natuur en de mens elkaar beïnvloeden. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Begrippenlijst: Aarde 00:00:00
3 Zuidoost-Azië
Les 1: Liggingskenmerken 00:00:00
Je leert wat een formele regio is en op basis van welke kenmerken je de regio Zuidoost-Azië kunt begrenzen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 2: Klimaat en geologie 00:00:00
Je leert welke klimaten voorkomen in Zuidoost-Azië en de kleine afwijkingen in deze klimaten. Ook leer je hoe de platentektoniek in het gebied in elkaar steekt en welke gevaren dit oplevert. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 3: Natuurlijke hulpbronnen 00:00:00
Je leert wat de relatie is tussen de geologie, het klimaat en het voorkomen van natuurlijke hulpbronnen. Ook kun je uitleggen dat natuurlijke hulpbronnen niet altijd voor snelle positieve ontwikkeling zorgen. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 4: Koloniale erfenis 00:00:00
Je leert over koloniale en neokoloniale structuren en waarom de ontwikkeling van sommige landen in Zuidoost-Azië sinds de dekolonisatie zo moeilijk is verlopen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 5: Economische ontwikkeling 00:00:00
Je leert welke verschillende economische activiteiten plaatsvinden in Zuidoost-Azië en waarom sommige gebieden in de regio wel en andere niet meekomen in de globalisering. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 6: Economische en demografische kenmerken 00:00:00
Je leert wat er op economisch en demografisch gebied gebeurt met landen wanneer ze zich meer ontwikkelen en hoe je het ontwikkelingsniveau van een land kunt aflezen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 7: Externe relaties 00:00:00
Je leert wat de kenmerken zijn van de export in verscheidene Zuidoost-Aziatische landen en wat de relatie is tussen het aandeel van de handel op het BNP en de externe oriëntatie van een gebied. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Les 8: Zuidoost-Azië in de wereld 00:00:00
Je leert hoe Zuidoost-Azië politiek en economisch betrokken is in het wereldsysteem en welke processen zich in de regio voordoen als gevolg van politieke beïnvloeding van buitenaf. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Begrippenlijst: Azië 00:00:00
4 Leefomgeving
Les 1: Rivieren 00:00:00
Je leert enkele kernbegrippen over de riviersystemen van de rivier de Rijn en de Maas. Ook leer je hoe hoogteverschil samenhangt met stroomsnelheid en waterafvoer. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 2: Rivieren en de mens 00:00:00
Je leert hoe een dwarsprofiel van een rivier eruit ziet, hoe de mens ervoor zorgt dat de vertragingstijd van rivieren wordt verkort en hoe je de stroomsnelheid van een rivier verhoogd. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 3: Rivieren en klimaatverandering 00:00:00
Je leert wat de invloed is van het veranderende klimaat en meer extreem weer op de waterafvoer van de rivieren en hoe we onszelf tegen dit water kunnen beschermen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 4: Rivierbeleid 00:00:00
Je leert welk beleid men in Nederland voert om het overstromingsgevaar van rivieren te verminderen en waarom internationale samenwerking zo belangrijk is. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 5: Ruimte voor de rivier 00:00:00
Je leert welke maatregelen kunnen worden genomen om de rivier meer ruimte te geven. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 6: Nederlandse kust 00:00:00
Je leert welke zeekusten in Nederland voorkomen, hoe ze zijn gevormd en hoe ze kunnen veranderen door de natuur of menselijk ingrijpen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 7: Nederlands kustbeleid 00:00:00
Je leert wat de uitgangspunten zijn van het Nederlands kustbeleid en hoe dit samenhangt met ons rivierbeleid. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 8: Stedelijke uitdagingen 00:00:00
Je leert hoe de grootte van een verzorgingsgebied afhankelijk is van het type voorziening en wat de grootste uitdagingen zijn voor bedrijven in de stad. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 9: Kenniseconomie 00:00:00
Je leert op welke manier steden de kenniseconomie draaiende houden en welke verschillende soorten samenwerkingsverbanden men kan aangaan om steden en regio’s te versterken. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Les 10: Buurtprofielen 00:00:00
Je leert uit welke elementen een buurtprofiel bestaat en hoe je op basis van deze elementen kunt bepalen of de woonomgeving van goede kwaliteit is of niet. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 11: Leefbaarheid 00:00:00
Je leert wat ruimtelijke segregatie en sociale cohesie is en waarom dit laatste zo belangrijk is voor de leefbaarheid van een buurt. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 12: Stedelijk beleid 00:00:00
Je leert verschillende manieren die de overheid kan gebruiken om een buurt of wijk te verbeteren en op welke manier mensen zelf onbewust ook een rol spelen in de leefbaarheid van een buurt. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 13: Randstad 00:00:00
Je leert verschillende kenmerken van de Randstad beschrijven, zoals de verschillende onderdelen en functies maar ook welke ruimtelijke vraagstukken zich voordoen binnen de Randstad en hoe de overheid hiermee omgaat. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Begrippenlijst: Leefomgeving 00:00:00
5 Oefenen
2017-I opgave 1 00:00:00
2017-I opgave 2 00:00:00
2017-I opgave 3 00:00:00
2017-I opgave 4 00:00:00
2017-I opgave 5 00:00:00
2017-I opgave 6 00:00:00
2017-I opgave 7 00:00:00
2017-I opgave 8 00:00:00
2017 – II opgave 1 00:00:00
2017 – II opgave 2 00:00:00
2017 – II opgave 3 00:00:00
2017 – II opgave 4 00:00:00
2017 – II opgave 5 00:00:00
2017 – II opgave 6 00:00:00
2017 – II opgave 7 00:00:00
2017 – II opgave 8 00:00:00
X