Biologie havo online examentraining - Eindexamenuitleg.nl

Probeer gratis
online examentraining
Biologie havo


Alle examenstof - samengevat voor jou:

1 Genexpressie
Les 1: DNA en RNA 00:00:00
Je leert de bouw en functie van DNA en RNA kennen. De bouwstenen van het DNA en het RNA worden tot in detail behandeld. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Quiz 1 00:10:00
Les 2: Eiwitsynthese 00:00:00
Je leert het proces eiwitsynthese beschrijven. We behandelen de vertaling van RNA codes naar aminozuren. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Quiz 2 00:10:00
Les 3: Eiwitten 00:00:00
Je leert de algemene structuur van eiwitten beschrijven. Daarnaast kun je verschillende typen eiwitten met hun functie benoemen en gaan we in op de functie van enzymen. Moeilijkheidsgraad: ★★★★☆
Quiz 3 00:10:00
Les 4: Celdifferentiatie en stamcellen 00:00:00
Je leert wat we bedoelen met celdifferentiatie en welke rol stamcellen hierbij spelen. Daarnaast worden toepassingen van stamcellen voor behandeling van ziektes toegelicht. Moeilijkheidsgraad: ★★☆☆ ☆
Quiz 4 00:10:00
Les 5: Mutaties en recombinatie 00:00:00
Je leert welke typen mutaties er bestaan en welke soorten mutaties er gevolgen kunnen hebben voor het functioneren van cellen en organen. Daarnaast behandelen we de recombinant-DNA-techniek. Moeilijkheidsgraad: ★★★★★
Quiz 5 00:10:00
Oefenen: Meerkeuzevragen Unlimited
Oefenen: Open vragen Unlimited
2 Stofwisseling
Les 1: Celorganellen 00:00:00
Je leert de structuur en functies van de relevante organellen in dierlijke en planten cellen te beschrijven. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Quiz 1 00:10:00
Les 2: Celmembraan 00:00:00
Je leert hoe het celmembraan is opgebouwd. Daarnaast gaan we werken met de begrippen semipermeabel en selectief permeabel. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Quiz 2 00:10:00
Les 3: Prokaryoten en Eukaryoten 00:00:00
Je leert wat pro- en eukaryoten zijn. Verder worden verschillende typen bacteriën besproken en leer je de eigenschappen van een virus beschrijven. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Quiz 3 00:10:00
Les 4: Actief transport 00:00:00
Je leert werken met het begrip concentratiegradiënt en actief transport. We behandelen endocytose, exocytose en de werking van transporteiwitten en ionpompen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Quiz 4 00:10:00
Les 5: Passief transport 00:00:00
Je leert verschillende mechanismen van passief transport beschrijven. Ook wordt behandeld welke invloed osmotische waarde heeft op de vorm en functies van cellen. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Quiz 5 00:10:00
Les 6: Assimilatie en dissimilatie 00:00:00
Je leert werken met begrippen als assimilatie en dissimilatie. We behandelen de assimilatie en dissimilatie van koolhydraten, vetten en eiwitten. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Quiz 6 00:10:00
Les 7: Aerobe en anaerobe dissimilatie 00:00:00
Je leert het verschil tussen aerobe en anaerobe dissimilatie. Daarnaast zullen we voorbeelden van deze processen behandelen. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Quiz 7 00:10:00
Les 8: Energie 00:00:00
Je leert hoe de omzetting van ATP voor energie kan zorgen en welke soorten energie er bestaan. Verder behandelen we de werking van enzymen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Quiz 8 00:10:00
Les 9: Fotosynthese 00:00:00
Je leert hoe fotosynthese werkt. Daarnaast behandelen we de begrippen autotroof en heterotroof. Moeilijkheidsgraad: ★★★☆☆
Quiz 9 00:10:00
Oefenen: Meerkeuzevragen Unlimited
Oefenen: Open vragen Unlimited
3 Orgaansystemen
Les 1: Organen 00:00:00
Je leert de orgaanstelsels van de mens met hun bijbehorende organen kennen. Daarnaast worden relevante organen van planten en dieren behandeld. Moeilijkheidsgraad:★☆☆☆☆
Quiz 1 00:10:00
Les 2: Ademhalingsstelsel 00:00:00
Je leert de bouw en functies van het menselijke ademhalingsstelsel te beschrijven. Daarnaast wordt er verteld hoe respiratie werkt en hoe regulatie van gaswisseling via het zenuwstelsel plaatsvindt. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Quiz 2 00:10:00
Les 3: Gaswisseling 00:00:00
Je leert in detail hoe gaswisseling van zuurstof en koolstofdioxide tussen de longblaasjes en de haarvaten in zijn werk gaat. Verder leer je hoe je een spirogram kunt aflezen. Als laatste worden verschillende longziekten besproken. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Quiz 3 00:10:00
Les 4: Verteringsstelsel 00:00:00
Je leert de bouw en functies van de verschillende organen die samen het verteringsstelsel vormen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Quiz 4 00:10:00
Les 5: Voeding 00:00:00
Je leert welke voedingsstoffen je lichaam nodig heeft om te functioneren en hoe deze voedingsstoffen door het lichaam worden verwerkt. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Quiz 5 00:10:00
Les 6: Lever 00:00:00
Je leert in detail hoe de lever is opgebouwd en welke verschillende functies dit orgaan uitvoert om de homeostase in het lichaam te bewaren. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Quiz 6 00:10:00
Les 7: Nieren 00:00:00
Je leert hoe de verschillende structuren in de nieren bijdragen aan de uitscheiding van afvalstoffen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Quiz 7 00:10:00
Les 8: Bloedvatenstelsel 00:00:00
Je leert de structuur en de werking van het bloedvatenstelsel te beschrijven. Daarnaast worden de eigenschappen van verschillende typen vaten besproken. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Quiz 8 00:10:00
Les 9: Bloed en lymfe 00:00:00
Je leert de samenstelling van bloed, weefselvloeistof en lymfe kennen. Je doorloopt het bloedstollingsproces stap voor stap. Als laatste bestudeer je het principe van colloïd osmotische druk in de haarvaten. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Quiz 9 00:10:00
Les 10: Hart 00:00:00
Je leert over de structuur en functie van het hart. De verschillende fasen van de hartslag worden besproken en je leert om te werken met het begrip bloeddruk. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Quiz 10 00:10:00
Oefenen: Meerkeuzevragen Unlimited
Oefenen: Open vragen Unlimited
4. Regulatie
Les 1: Hormoonstelsel 00:00:00
Je leert de hormoonklieren van het menselijk lichaam kennen. Daarnaast kijken we naar de eigenschappen van hormonen en wordt het begrip negatieve terugkoppeling besproken. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Quiz 1: Hormoonstelsel 00:10:00
Les 2: Hormoonklieren 00:00:00
Je leert de functies van de hormoonklieren en de hormonen die je moet kennen voor je eindexamen. Moeilijkheidsgraad: ★★★☆☆
Quiz 2: Hormoonklieren 00:10:00
Les 3: Zenuwstelsel 00:00:00
Je leert hoe het zenuwstelsel is opgebouwd. Verder worden de verschillende componenten van het centraal en perifeer zenuwstelsel beschreven. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Quiz 3: Zenuwstelsel 00:10:00
Les 4: Zenuwcellen 00:00:00
Je leert de structuur en functie van een zenuwcel te beschrijven. Ook worden de typen zenuwcellen die je in het menselijk lichaam vindt benoemd. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Quiz 4: Zenuwcellen 00:10:00
Les 5: Impulsgeleiding 00:00:00
Je leert in detail hoe zenuwcellen signalen doorgeven en uit welke fasen de impulsgeleiding bestaat. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Quiz 5: Impulsgeleiding 00:10:00
Les 6: Spieren 00:00:00
Je leert hoe spiercontractie werkt en welke componenten hierbij een rol spelen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Oefenen: zelfregulatie van de cel Unlimited
5 Afweer
Les 1: Afweerlinies 00:00:00
Je leert welke afweerlinies een ziekteverwekker moet passeren om een mens of plant te infecteren. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Quiz 1: Afweerlinies 00:10:00
Les 2: Huid 00:00:00
Je leert hoe de opbouw van de huid bijdraagt aan ons immuunsysteem. Moeilijkheidsgraad:★☆☆☆☆
Quiz 2: Huid 00:10:00
Les 3: Aspecifieke afweer 00:00:00
Je leert de verschillende componenten van de aspecifieke afweer benoemen. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Quiz 3: Aspecifieke afweer 00:10:00
Les 4: Specifieke afweer 00:00:00
Je leert de onderdelen van de specifieke afweer kennen en ziet hoe deze onderdelen elk een bijdrage leveren aan de specificiteit van ons immuunsysteem. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Quiz 3: Specifieke afweer 00:10:00
Les 5: Immuniteit 00:00:00
Je leert hoe immuniteit op celniveau tot stand komt. Verder worden de begrippen actieve en passieve immunisatie uitgelegd. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Quiz 4: Immuniteit 00:10:00
Les 6: Bloedgroepen 00:00:00
Je leert de kenmerken van verschillende bloedgroepen beschreven. Daarnaast wordt de resusfactor besproken. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Quiz 5: Bloedgroepen 00:10:00
Oefenen: afweersysteem Unlimited
6 Regulatie van ecosystemen
Les 1: Ecosystemen 00:00:00
Je leert hoe ecosystemen zijn opgebouwd en welke typen ecosystemen er op aarde bestaan. Ook wordt het begrip evolutie behandeld. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Quiz 1: Ecosystemen 00:10:00
Les 2: Voedselketens 00:00:00
Je leert de structuur van een voedselketen beschrijven aan de hand van trofische niveaus. Daarnaast worden vormen van symbiose besproken. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Quiz 2: Voedselketens 00:10:00
Les 3: Kringlopen 00:00:00
Je leert de onderdelen van de koolstofkringloop en stikstofkringloop kennen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 4: Populaties 00:00:00
Je leert welke factoren een rol spelen bij de populatiegrootte. Daarnaast wordt het begrip eutrofiëring behandeld. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Oefenen: regulatie van ecosystemen Unlimited
7 Zintuigen
Les 1: Oog 00:00:00
Quiz 1: Zintuigen & het oog 00:10:00
Les 2: Zien 00:00:00
Quiz 2: Zien 00:10:00
Oefenen: zintuigen Unlimited
8 Erfelijkheid
Les 1: Genotype & fenotype 00:00:00
Je leert het verschil tussen de begrippen genotype en fenotype. Daarnaast wordt uitgelegd waarom veel erfelijkheidsstudies worden gedaan bij tweelingen. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 2: Kruisingsschema’s 00:00:00
Je leert mono- en dihybride kruisingsschema’s aflezen en invullen. Daarnaast worden overervingsmechanismen zoals crossing over en codominatie uitgelegd. Moeilijkheidsgraad:★★★★★
Les 3: Allelen 00:00:00
Je leert stambomen aflezen en hoe X-chromosomale overerving hier een invloed op kan hebben. Ook worden kruisingsschema’s met meer dan twee genenparen behandeld. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 4: Overerving 00:00:00
Je leert wat wordt bedoeld met mitochondriale overerving. Daarnaast wordt het begrip epigenetica toegelicht en worden verschillende typen erfelijkheidsonderzoek benoemd. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Oefenen: erfelijkheid Unlimited
Oefenen
Examen 2018 tijdvak 2 03:00:00
Examen 2018 tijdvak 1 03:00:00
Examen 2017 tijdvak 2 03:00:00
Examen 2017 tijdvak 1 03:00:00
Examen 2016 tijdvak 2 03:00:00
Examen 2016 tijdvak 1 03:00:00
Examen 2015 tijdvak 2 03:00:00
Examen 2015 tijdvak 1 03:00:00
X