Natuurkunde vwo online examentraining - Eindexamenuitleg.nl

Probeer gratis
online examentraining
Natuurkunde vwo


Alle examenstof - samengevat voor jou:

Kracht & beweging
Les 1: Beweging 00:00:00
Les 2: (x,t)-diagrammen 00:00:00
Les 3: (v,t)-diagrammen 00:00:00
Les 4: Krachten ontbinden 00:00:00
Les 5: De eerste wet van Newton 00:00:00
Les 6: De tweede wet van Newton 00:00:00
Les 7: De derde wet van Newton 00:00:00
Les 8: Arbeid 00:00:00
Les 9: Energie 00:00:00
Les 10: Vermogen en rendement 00:00:00
Les 11: Eenparig cirkelvormige bewegingen en zwaartekracht 00:00:00
Golven
Les 1: Trillingen 00:00:00
Les 2: Resonantie 00:00:00
Les 3: Lopende golf 00:00:00
Les 4: Staande golf 00:00:00
Les 5: Elektromagnetische golven 00:00:00
Les 6: Ioniserende straling 00:00:00
Les 7: Radioactief verval 00:00:00
Les 8: Activiteit 00:00:00
Les 9: Snelheid van radioactief verval 00:00:00
Les 10: Veiligheid bij ioniserende straling 00:00:00
Les 11: Medische diagnostiek 00:00:00
Elektrische systemen
Les 1: Elektrische stroom 00:00:00
Les 2: Spanning 00:00:00
Les 3: Weerstand 00:00:00
Les 4: Eerste wet van Kirchhoff 00:00:00
Les 5: Tweede wet van Kirchhoff 00:00:00
Les 6: Serieschakelingen 00:00:00
Les 7: Parallelschakelingen 00:00:00
Les 8: Weerstanden 00:00:00
Les 9: Stroomkringelementen en veiligheid 00:00:00
Les 10: Kilowattuur 00:00:00
Les 11: Elektrisch vermogen 00:00:00
Les 12: Rekenen met rendement 00:00:00
Begrippenlijst 00:00:00
Straling & materie
Les 1: Atoommodel van Bohr 00:00:00
Les 2: Absorptie- en emissiespectra 00:00:00
Les 3: Hertzsprung-Russeldiagram 00:00:00
Les 4: Rood- en blauwverschuivingen 00:00:00
Les 5: Zwarte stralers 00:00:00
Les 6: Intensiteit en afstand 00:00:00
Les 7: Wet van Stefan-Boltzmann 00:00:00
Les 8: Het elektromagnetische spectrum 00:00:00
Les 9: Telescopen 00:00:00
Elektrische en magnetische velden
Les 1: Elektrische kracht 00:00:00
Les 2: Elektrisch veld 00:00:00
Les 3: Elektrische en kinetische energie 00:00:00
Les 4: Magnetische velden 00:00:00
Les 5: Lorentzkracht 00:00:00
Les 6: Magnetische flux en inductie 00:00:00
Quantumwereld
Les 1: Licht als golf 00:00:00
Les 2: Foto-elektrisch effect 00:00:00
Les 3: Dubbelspleet-experiment 00:00:00
Les 4: De Broglie-golflengte 00:00:00
Les 5: Heisenbergs onzekerheidsrelatie 00:00:00
Les 6: Het waterstofatoom 00:00:00
Les 7: De oneindige diepe put 00:00:00
Les 8: Alfa-verval 00:00:00
Vaardigheden
Les 1: Grafieken 00:00:00
Les 2: Logaritmen 00:00:00
Les 3: Modellen 00:00:00
Les 4: Computermodellen 00:00:00
Opgaven & uitwerkingen
2016-I opgave 1 00:00:00
2016-I opgave 2 00:00:00
2016-I opgave 3 00:00:00
2016-I opgave 4 00:00:00
2016-I opgave 5 00:00:00
2016-II opgave 1 00:00:00
2016-II opgave 2 00:00:00
2016-II opgave 3 00:00:00
2016-II opgave 4 00:00:00
2016-II opgave 5 00:00:00
X