Wiskunde B havo - Eindexamenuitleg.nl

Probeer gratis
online examentraining
Wiskunde B havo


Alle examenstof - samengevat voor jou:

Rekenen en Algebra
Les 1: Voorrangsregels 00:00:00
Je leert de volgorde waarin je rekenstappen uitvoert. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 2: Vergelijkingen en ongelijkheden 00:00:00
Je leert hoe je een vergelijking of ongelijkheid omschrijft en oplost. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 3: Rekenregels voor breuken 00:00:00
Je leert alles over hoe je rekent met breuken: vereenvoudigen, omschrijven, gelijknamig maken. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 4: Rekenregels voor machten 00:00:00
Je leert de rekenregels voor rekenen met machten. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 5: Rekenregels voor wortels 00:00:00
Je leert de rekenregels voor wortels. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 6: Rekenen met eenheden 00:00:00
Hoe je rekent met verschillende eenheden en grootheden. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 7: Percentages, proporties en kansen 00:00:00
Je leert alles wat je moet weten over percentages, proporties en kansen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 8: Percentages en groeifactoren 00:00:00
Je leert alles over hoe je moet rekenen met procentuele verandering. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 9: Logaritmen 00:00:00
In deze les leer je hoe je logaritmen gebruikt om vergelijken met de variabele in de exponent op te lossen, wat logaritmische schaal is en wat de rekenregels zijn voor logaritmen. ★★★★☆
Verbanden, functies en afgeleiden
Les 1: Tabellen lezen 00:00:00
In deze les leer je hoe je aan de hand van een tabel vragen kunt beantwoorden. Moeilijkheidsgraad:★☆☆☆☆
Les 2: Tabellen en verbanden 00:00:00
In de les bespreken we vier verschillende soorten verbanden: het lineaire verband, recht evenredig verband, omgekeerd evenredig verband en het exponentiële verband en hoe we aan de hand van een tabel kunnen herkennen of er van een van deze verbanden sprake is. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 3: Formules en tabellen 00:00:00
In deze les frissen we wat kennis op over hoe we een wiskundig verband kunnen halen uit een verhaaltje en vervolgens een formule op kunnen stellen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 4: Formules en grafieken 00:00:00
Je leert hoe een formule gerelateerd is aan een grafiek en hoe we (met behulp van de GR) met de formule kunnen rekenen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 5: Meerdere grafieken in één figuur 00:00:00
Je leert wat snijpunten zijn, hoe we deze aflezen en uitrekenen en hoe we met behulp van de grafieken kunnen omschrijven wanneer de ene variabele groter of kleiner is dan de andere bij meerdere formules. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 6: Toenemende en afnemende veranderingen 00:00:00
In deze les gaan we verder in op hoe we veranderingen in een grafiek omschrijven, met name toenemende en afnemende veranderingen bij kromme grafieken. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 7: Maximum en minimum 00:00:00
Je leert wat extreme waarden van een grafiek zijn en hoe we deze aflezen. Verder leren we het verschil tussen een maximum, een minimum en wanneer deze globaal zijn of lokaal. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 8: Snijpunten en extreme waarden vinden met de GR 00:00:00
Je leert hoe we de grafische rekenmachine gebruiken om waarden van een formule uit te rekenen. Zo behandelen we het vinden van snijpunten tussen twee formules, en vinden de snijpunten met de x-as en de extreme waarden. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 9: Verbanden in formules en grafieken 00:00:00
Je leert hoe we het lineaire, recht evenredige, omgekeerd evenredige en exponentiële verband kunnen herkennen in een grafiek, formulevorm of tabel. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 10: Een lineair verband opstellen 00:00:00
Je leert hoe we aan de hand van een verhaaltje of tabel een lineair verband op kunnen stellen en hiermee te interpoleren of extrapoleren. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 12: Een exponentieel verband opstellen 00:00:00
Je leert hoe we aan de hand van een verhaaltje of tabel een exponentieel verband op kunnen stellen en hoe we verdubbelingstijd of halveringstijd uitrekenen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 13: Functies, domein en bereik 00:00:00
In deze les leer je alles over functienotatie en wat het domein en bereik van een functie zijn. ★★★☆☆
Les 14: Helling en afgeleide 00:00:00
In deze les leer je hoe de afgeleide de helling van de raaklijn in een bepaald punt van een functie geeft en hoe dit verschilt van de lijn door twee punten van de functie. Ook wordt uitgelegd waarom de helling van de raaklijn gelijk moet zijn aan nul wanneer de functie een extreme waarde heeft. ★★★★☆
Les 15: De afgeleide bepalen 00:00:00
In deze les leer je hoe je de afgeleide van machtsfuncties vindt en hoe je de rekenregels voor afgeleiden kunt toepassen om de afgeleide voor combinaties van machtsfuncties te bepalen. ★★★★☆
Les 16: Een cirkelvormig verband opstellen 00:00:00
In deze les leer je hoe een cirkelvormig verband in het platte vlak wordt omschrijven door een bepaald type vergelijking en hoe je deze vergelijking kunt opstellen. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 17: Meetkunde en afstand in het vlak 00:00:00
Je leert hoe je de stelling van Pythagoras gebruikt om afstanden in het vlak uit te rekenen tussen punten en lijnen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 18: Hoeken en zijden 00:00:00
Je leert hoe hoeken zich verhouden tot de zijden van een rechthoekige driehoek via de sinus, cosinus en tangens functies en hoe je met de eenheidscirkel werkt. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 19: Goniometrische functies 00:00:00
Je leert hoe de functiespecificatie de vorm van de grafiek van een goniometrische functie bepaalt en hoe je de afgeleide van een dergelijke functie neemt. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Oefenen
2017-I: Cirkel en lijn 00:00:00
2017-I: Experimenteren met bacteriën 00:00:00
2017-I: Speerwerpen 00:00:00
2017-I: Twee functies met een wortel 00:00:00
2017-I: Gebroken functies 00:00:00
2017-I: Derdemachtswortel 00:00:00
2017-II: Rakende cirkels 00:00:00
2017-II: Afstand tussen twee raaklijnen 00:00:00
2017-II: Over een cirkel gespannen 00:00:00
2017-II: Sinus en wortel 00:00:00
2017-II: De toppen van de grafiek van een gebroken functie 00:00:00
2017-II: Pluto 00:00:00
2018-I: Macht van 2 00:00:00
2018-I: Afstand 5 00:00:00
2018-I: Hardlopen 00:00:00
2018-I: De hellingen 00:00:00
2018-I: Horizonafstand 00:00:00
2018-I: Raaklijnen door de oorsprong 00:00:00
2018-I: Hoogwerker 00:00:00
2018-I: (Co)sinus 00:00:00
2018-II: Piano 00:00:00
2018-II: Twee paren punten op een cirkel 00:00:00
2018-II: Logaritme van een kwadratische functie 00:00:00
2018-II: Trapezium 00:00:00
2018-II: Productiviteit 00:00:00
2018-II: Sinus 00:00:00
2018-II: Gebroken functies 00:00:00
2018-II: Macht en lijnen 00:00:00
X