Wiskunde B vwo - Eindexamenuitleg.nl

Probeer gratis
online examentraining
Wiskunde B vwo


Alle examenstof - samengevat voor jou:

Rekenen en Algebra
Les 1: Voorrangsregels 00:00:00
Je leert de volgorde waarin je rekenstappen uitvoert. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 2: Vergelijkingen en ongelijkheden 00:00:00
Je leert hoe je een vergelijking of ongelijkheid omschrijft en oplost. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 3: Rekenregels voor breuken 00:00:00
Je leert alles over hoe je rekent met breuken: vereenvoudigen, omschrijven, gelijknamig maken. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 4: Rekenregels voor machten 00:00:00
Je leert de rekenregels voor rekenen met machten. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 5: Rekenregels voor wortels 00:00:00
Je leert de rekenregels voor wortels. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 6: Rekenen met eenheden 00:00:00
Hoe je rekent met verschillende eenheden en grootheden. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 7: Percentages, proporties en kansen 00:00:00
Je leert alles wat je moet weten over percentages, proporties en kansen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 8: Percentages en groeifactoren 00:00:00
Je leert alles over hoe je moet rekenen met procentuele verandering. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 9: Logaritmen 00:00:00
In deze les leer je hoe je logaritmen gebruikt om vergelijken met de variabele in de exponent op te lossen, wat logaritmische schaal is en wat de rekenregels zijn voor logaritmen. ★★★★☆
Verbanden en functies
Les 1: Verbanden in formules en grafieken 00:00:00
Je leert hoe we het lineaire, recht evenredige, omgekeerd evenredige en exponentiële verband kunnen herkennen in een grafiek, formulevorm of tabel. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 2: Een lineair verband opstellen 00:00:00
Je leert hoe we aan de hand van een verhaaltje of tabel een lineair verband op kunnen stellen en hiermee te interpoleren of extrapoleren. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 3: Een exponentieel verband opstellen 00:00:00
Je leert hoe we aan de hand van een verhaaltje of tabel een exponentieel verband op kunnen stellen en hoe we verdubbelingstijd of halveringstijd uitrekenen. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 4: Functies, domein en bereik 00:00:00
In deze les leer je alles over functienotatie en wat het domein en bereik van een functie zijn. ★★☆☆☆
Differentiëren en integreren
Les 1: Helling en afgeleide 00:00:00
In deze les leer je hoe de afgeleide de helling van de raaklijn in een bepaald punt van een functie geeft en hoe dit verschilt van de lijn door twee punten van de functie. Ook wordt uitgelegd waarom de helling van de raaklijn gelijk moet zijn aan nul wanneer de functie een extreme waarde heeft. ★★★★☆
Les 2: De afgeleide bepalen 00:00:00
In deze les leer je hoe je de afgeleide van machtsfuncties vindt en hoe je de rekenregels voor afgeleiden kunt toepassen om de afgeleide voor combinaties van machtsfuncties te bepalen. ★★★★☆
Les 3: Onbepaalde integraal 00:00:00
Je leert wat de onbepaalde integraal is en hoe je de primitieve van een functie opstelt. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 4: Integreren en oppervlakte 00:00:00
Je leert de primitieve te gebruiken om de oppervlakte en inhoud onder de grafiek van een functie te bepalen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Meetkunde en vectoren
Les 1: Cirkelvormige verbanden in het vlak 00:00:00
In deze les leer je hoe een cirkelvormig verband in het platte vlak wordt omschrijven door een bepaald type vergelijking en hoe je deze vergelijking kunt opstellen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 2: Meetkunde en afstand in het vlak 00:00:00
Je leert hoe je de stelling van Pythagoras gebruikt om afstanden in het vlak uit te rekenen tussen punten en lijnen. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 3: Hoeken en zijden 00:00:00
Je leert hoe hoeken zich verhouden tot de zijden van een rechthoekige driehoek via de sinus, cosinus en tangens functies en hoe je met de eenheidscirkel werkt. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 4: Goniometrische functies 00:00:00
Je leert hoe de functiespecificatie de vorm van de grafiek van een goniometrische functie bepaalt en hoe je de afgeleide van een dergelijke functie neemt. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 5: Vectoren en het inproduct 00:00:00
Je leert wat vectoren zijn, hoe de vector notatie gerelateerd is aan punten in het vlak en wat het inproduct tussen vectoren is. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Overige vaardigheden
Les 1: Formules en grafieken met de GR 00:00:00
Je leert hoe een formule gerelateerd is aan een grafiek en hoe we met behulp van de GR met de formule kunnen rekenen. Moeilijkheidsgraad:★☆☆☆☆
Les 2: Snijpunten en extreme waarden vinden met de GR 00:00:00
Je leert hoe we de grafische rekenmachine gebruiken om waarden van een formule uit te rekenen. Zo behandelen we het vinden van snijpunten tussen twee formules, en vinden de snijpunten met de x-as en de extreme waarden. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Oefenen
2017-I: Rakende grafieken 00:00:00
2017-I: Bewegen over een lijn 00:00:00
2017-I: Een derde cirkel 00:00:00
2017-I: Een achtbaan 00:00:00
2017-I: Een gebroken functie 00:00:00
2017-I: Perforatie 00:00:00
2018-I: Bewegend punt 00:00:00
2018-I: Lijn door de toppen 00:00:00
2018-I: Zwaartepunten en rakende cirkels 00:00:00
2018-I: Maxima en minima 00:00:00
2018-I: Sheffield Winter Garden 00:00:00
2018-I: Natuurlijke logaritme van de wortel 00:00:00
2018-I: Vierkant onder grafiek 00:00:00
2018-I: Twee vierkanten op een kwartcirkel 00:00:00
2018-II: Loodrecht in de perforatie 00:00:00
2018-II: IJsbol 00:00:00
2018-II: Constante verhouding 00:00:00
2018-II: Gekanteld vierkant 00:00:00
2018-II: Anderhalf keer zo groot 00:00:00
2018-II: Een baan 00:00:00
2018-II: Buiten een vierkant 00:00:00
X