Wiskunde C vwo - Eindexamenuitleg.nl

Probeer gratis
online examentraining
Wiskunde C vwo


Alle examenstof - samengevat voor jou:

Rekenen en Algebra
Les 1: Voorrangsregels 00:00:00
Je leert de volgorde waarin je rekenstappen uitvoert. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 2: Vergelijkingen en ongelijkheden 00:00:00
Je leert hoe je een vergelijking of ongelijkheid omschrijft en oplost. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 3: Rekenregels voor breuken 00:00:00
Je leert alles over hoe je rekent met breuken: vereenvoudigen, omschrijven, gelijknamig maken. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 4: Rekenregels voor machten 00:00:00
Je leert de rekenregels voor rekenen met machten. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 5: Rekenregels voor wortels 00:00:00
Je leert de rekenregels voor wortels. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 6: Rekenen met eenheden 00:00:00
Hoe je rekent met verschillende eenheden en grootheden. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 7: Percentages, proporties en kansen 00:00:00
Je leert alles wat je moet weten over percentages, proporties en kansen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 8: Percentages en groeifactoren 00:00:00
Je leert alles over hoe je moet rekenen met procentuele verandering. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 9: Logaritmen 00:00:00
In deze les leer je hoe je logaritmen gebruikt om vergelijken met de variabele in de exponent op te lossen, wat logaritmische schaal is en wat de rekenregels zijn voor logaritmen. ★★★★☆
Verbanden
Les 1: Tabellen lezen 00:00:00
In deze les leer je hoe je aan de hand van een tabel vragen kunt beantwoorden. Moeilijkheidsgraad:★☆☆☆☆
Les 2: Tabellen en verbanden 00:00:00
In de les bespreken we vier verschillende soorten verbanden: het lineaire verband, recht evenredig verband, omgekeerd evenredig verband en het exponentiële verband en hoe we aan de hand van een tabel kunnen herkennen of er van een van deze verbanden sprake is. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 3: Formules en tabellen 00:00:00
In deze les frissen we wat kennis op over hoe we een wiskundig verband kunnen halen uit een verhaaltje en vervolgens een formule op kunnen stellen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 4: Formules en grafieken 00:00:00
Je leert hoe een formule gerelateerd is aan een grafiek en hoe we (met behulp van de GR) met de formule kunnen rekenen. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 5: Meerdere grafieken in één figuur 00:00:00
Je leert wat snijpunten zijn, hoe we deze aflezen en uitrekenen en hoe we met behulp van de grafieken kunnen omschrijven wanneer de ene variabele groter of kleiner is dan de andere bij meerdere formules. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 6: Toenemende en afnemende veranderingen 00:00:00
In deze les gaan we verder in op hoe we veranderingen in een grafiek omschrijven, met name toenemende en afnemende veranderingen bij kromme grafieken. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 7: Maximum en minimum 00:00:00
Je leert wat extreme waarden van een grafiek zijn en hoe we deze aflezen. Verder leren we het verschil tussen een maximum, een minimum en wanneer deze globaal zijn of lokaal. Moeilijkheidsgraad:★★☆☆☆
Les 8: Snijpunten en extreme waarden vinden met de GR 00:00:00
Je leert hoe we de grafische rekenmachine gebruiken om waarden van een formule uit te rekenen. Zo behandelen we het vinden van snijpunten tussen twee formules, en vinden de snijpunten met de x-as en de extreme waarden. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 9: Verbanden in formules en grafieken 00:00:00
Je leert hoe we het lineaire, recht evenredige, omgekeerd evenredige en exponentiële verband kunnen herkennen in een grafiek, formulevorm of tabel. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 10: Een lineair verband opstellen 00:00:00
Je leert hoe we aan de hand van een verhaaltje of tabel een lineair verband op kunnen stellen en hiermee te interpoleren of extrapoleren. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 11: Een exponentieel verband opstellen 00:00:00
Je leert hoe we aan de hand van een verhaaltje of tabel een exponentieel verband op kunnen stellen en hoe we verdubbelingstijd of halveringstijd uitrekenen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Les 12: Functies, domein en bereik 00:00:00
In deze les leer je alles over functienotatie en wat het domein en bereik van een functie zijn. ★★★☆☆
Les 13: Helling en afgeleide 00:00:00
In deze les leer je hoe de afgeleide de helling van de raaklijn in een bepaald punt van een functie geeft en hoe dit verschilt van de lijn door twee punten van de functie. Ook wordt uitgelegd waarom de helling van de raaklijn gelijk moet zijn aan nul wanneer de functie een extreme waarde heeft. ★★★★☆
Les 14: De afgeleide vinden 00:00:00
In deze les leer je hoe je de afgeleide van machtsfuncties vindt en hoe je de rekenregels voor afgeleiden kunt toepassen om de afgeleide voor combinaties van machtsfuncties te bepalen. ★★★★☆
Les 15: Een cirkelvormig verband opstellen 00:00:00
In deze les leer je hoe een cirkelvormig verband in het platte vlak wordt omschrijven door een bepaald type vergelijking en hoe je deze vergelijking kunt opstellen. Moeilijkheidsgraad:★★★☆☆
Les 16: Pythagoras en afstanden in het vlak 00:00:00
Je leert hoe je de stelling van Pythagoras gebruikt om afstanden in het vlak uit te rekenen tussen punten en lijnen. Moeilijkheidsgraad:★★★★☆
Handig tellen
Les 1: Handig tellen met een boomdiagram 00:00:00
In deze les leer je hoe je een telprobleem kan visualiseren met een boomdiagram. ★☆☆☆☆
Les 2: De vermenigvuldigingsregel 00:00:00
In deze les leer je wat de vermenigvuldigingsregel is en hoe je deze toepast bij telproblemen. ★★★☆☆
Les 3: Pakken met en zonder terugleggen 00:00:00
In deze les leer je wanneer een telprobleem een "pakken met terugleggen" of "pakken zonder terugleggen" situatie is en hoe je deze soorten problemen oplost. ★★★★☆
Les 4: Permutaties en combinaties 00:00:00
In deze les leer je het verschil tussen telproblemen waar de volgorde uitmaakt en telproblemen waarbij de volgorde niet uit maakt. ★★★★☆
Les 5: Objecten ordenen 00:00:00
In deze les leer je hoeveel verschillende combinaties je van twee soorten objecten maakt en hoe je roosterproblemen oplost. ★★★★☆
Oefenen
2017 (pilot) – I opgave 1 00:00:00
2017 (pilot) – I opgave 2 00:00:00
2017 (pilot) – I opgave 3 00:00:00
2017 (pilot) – I opgave 4 00:00:00
2017 (pilot) – I opgave 5 00:00:00
2017 (pilot) – I opgave 6 00:00:00
2017 (pilot) – II opgave 1 00:00:00
2017 (pilot) – II opgave 2 00:00:00
2017 (pilot) – II opgave 3 00:00:00
2017 (pilot) – II opgave 4 00:00:00
2017 (pilot) – II opgave 5 00:00:00
X